V srpnu mi zazvonil telefon a na jeho konci se ozval Peťa Rattay. “Ahoj. Nechtěla by ses příští rok vrhnout ještě více do služby NG?… Tak si to promysli a promodli, za týden se ozvu.”, zaznělo na rozloučenou. A já jsem měla na týden co dělat.

GAP year.png

Takhle nějak začal můj gap year (rok vyhrazený pro službu), tvůj může vypadat jinak, ale určitě stojí za to se modlit, zda i Tebe Bůh volá do služby. Třeba právě maturuješ a přemýšlíš, kam jít dál. Každý jsme v jiné situaci, ale jedno platí pro všechny. Služba Bohu buduje člověka.

To rozhodnutí, že se do služby zapojím ještě více, mě dostalo do situace, kdy jsem musela zároveň Bohu důvěřovat, že se postará o dostatek financí a že potřebný čas skloubím s dalšími povinnostmi atd. Pořád se učím nakládat se svým časem, je pro mě výzvou milovat studenty, se kterými se setkáváme a nespadnout do rutiny. Ale služba je super nástroj pro mě samotnou, který mě spojuje s dalšími křesťany. Díky zodpovědnosti, kterou mám jsem taky motivovaná pracovat sama na sobě, abych dobře plnila úkoly a hlavně, vede mě to k Bohu. Potřebuju být s ním, chci a musím čerpat, protože bez Ducha svatého by všechno to snažení nemělo smysl.

V Nové generace je několik oblastí, do kterých je možné se zapojit. Můžeš se rozhodnout, že chceš sloužit místně, rozjet naplno skupinku na své bývalé škole a pomáhat se zakládáním skupinek v okolí. Můžeš cestovat po celé republice, navštěvovat a povzbuzovat studenty v práci na školách a taky na mládežích - tedy podporovat vznik skupinek nejen v jednom místě.  Pokud Tě baví psaní článků, zajímáš se o sociální média, focení nebo tvorbu videí a grafického materiálu, pak je pro Tebe otevřena možnost zapojit se do NG v oblasti propagace a médií. 

Nová generace je o nás, je o mladých křesťanech, kteří nejsou dokonalí, ale tím co mají, chtějí sloužit lidem okolo. Více práce v NG ti umožní se na malých projektech zlepšovat, nemusíš se bát udělat chybu a taky si pro svou budoucnost můžeš rozšířit zkušenosti v životopise.

Chci Tě na závěr vyzvat, dej si třeba ten týden, jako já - modli se a přemýšlej, kam Tě Bůh vede. Věřím, že On otevírá dvěře a směruje nás, pokud Ho necháme. A zažívám, že je to opravdu požehnané (ať už se to týká financí, úspěšnosti ve studiu i ve vztahů), když spoléháme na Pána Ježíše a vkládáme mu naše touhy a přání do rukou.

Ester (NG Olomouc)

Pokud chceš získat konkrétní info, napiš Peťovi Rattayovi (petrrattay@gmail.com) nebo Danielovi Kunáškovi (kunasekdaniel@gmail.com).

Comment