Carry the LOVE a NG!

Comment

Carry the LOVE a NG!

zdroj: Facebook/Carrythelove

zdroj: Facebook/Carrythelove

Minulý týden přijel do Brna team misionářů z Kalifornie - Carry the love!
Musím říct, že jsem nečekal, že to, co budou ten týden v Brně dělat, bude tak požehnané, protože rozproudili úžasnou vlnu, která se valila napříč školami i městem a Pán Bůh nám dal mnohem víc, než jsem očekával. (Ano, opět Bůh ukazuje, že od něj můžeme čekat prostě víc.)

V pátek se rozproudila dvoudenní mini konference, kde tým iniciativy Carry the love společně s chválící skupinou Brno worship připravovali mladé křesťany k tomu, aby šířili Boží lásku mezi svými bližními a odevzdali Pánu Ježíši úplně všechno. Bohužel jsem se mohl zúčastnit jen jeden den, ale rozhodně mi to něco dalo. Věřím, že setkání bylo sjednocující pro lidi z různých mládeží a denominací, nejenom brněnských.

V pondělí a úterý následoval outreach, na který jsme se během konference připravili.

Začínali jsme na Mendelově univerzitě, před kterou jsme se v deset hodin dopoledne sešli. Povzbudili jsme se navzájem a pomodlili se za školu a studenty. Pak jsme vyšli do různých fakult vyprávět lidem o Ježíši. Rozhovory jsme začínali pomocí dotazníku o Velikonocích. Na Mendelku se vydalo 34 studentů, kteří přišli ze skupinek Nové generace jiných fakult, z Brno worship a z teamu Carry the love.
Studenti dostávali NG bible, modlili jsme se s nimi a pro některé přišlo i slovo poznání. Dokonce i proděkan slyšel evangelium. Věřím, že to na naší škole úplně změnilo atmosféru a povědomí o Velikonocích.

V úterý jsme nenechali Mendelovu univerzitu spát a ve čtyři odpoledne jsme se jako NG skupinka spojili s Mendel english clubem a uspořádali jsme velikonoční akci na střeše naší fakulty. Každý přinesl nějaké jídlo, pití, pozvali jsme skupinu Alive, která hrála chvály a já jsem měl zamyšlení o Velikonocích. Panovala tam skvělá atmosféra. Sdílel jsem se všemi svoje svědectví a potom byla diskuze, kde se vedoucí clubu doptával na detaily o evangeliu.
Po této akci následoval závěrečný koncert v centru města, kam jsme zvali nevěřící studenty. Za mnou přišli dva nevěřící kamarádi, se kterými jsem byl po celou dobu koncertu. Věřím, že se jich Pán Bůh dotýkal, podle toho, co mi říkali a podle jejich dojmů.
Reagovali i na výzvu, aby šli za Ježíšem, a tak se za ně modlím a doufám, že jejich rozhodnutí nebylo jen povrchní.

Další akce byly také na Náměstí Svobody nebo na VUT, kde skupinky rozdávaly bible, modlily se se studenty a navazovaly s nimi vztahy.

Bůh jedná a chce, aby lidé ve Tvém okolí byli spaseni a zachráněni. Chce si tě použít. Jsi připraven vyjít ze své komfortní zóny?

Pavel Pospíšil

Zdroj obrázků: Facebook - Carry the love

Comment

SKUPINKA NA STROJÁRNĚ

Comment

SKUPINKA NA STROJÁRNĚ

Vždycky rádi slyšíme o tom, jak Bůh vede k založení další skupinky NG. Tentokrát se se svým svědectvím podělila Katka z brněnské strojárny.

Comment